Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych platforma stworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zawierająca szeroki wachlarz ofert usług szkoleniowych i doradczych. Platforma ta ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom wyboru najbardziej adekwatnych szkoleń do potrzeb firmy i jej pracowników w ramach dofinansowania udzielanego przez Operatorów Projektu. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia do 80% ich wartości. BUR jest narzędziem całkowicie bezpłatnym. Jeśli chcesz uzyskać pomoc na każdym etapie starania się o dofinansowanie skontaktuj się z naszymi oddziałami: Baza Usług Rozwojowych to platforma stworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zawierająca szeroki wachlarz ofert usług szkoleniowych i doradczych. Platforma ta ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom wyboru najbardziej adekwatnych szkoleń do potrzeb firmy i jej pracowników w ramach dofinasowania udzielanego przez Operatorów Projektu. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym również osoby pracujące na własny rachunek, mogą ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na szkolenia do 80% ich wartości. BUR jest narzędziem całkowicie bezpłatnym.

Oferujemy  szkolenia: kosmetyczne,  medycyna estetyczna, fryzjerskie, administracyjne, IT, psychologia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszymi oddziałami:

  • Bydgoszcz – Ewa – 730 570 700 lub 662 518 606 / Aleksandra – 698 592 791
  • Kielce – Agnieszka – 662 536 086 / Marta –  698 742 885
  • Łódź – Monika – 698 592 960 / Małgorzata – 662 486 675
  • Rzeszów – Monika – 698 592 960
  • Warszawa – Monika – 698 592 960
Skip to content