ZASADY, ZALETY, WADY CZYLI

Czym jest edukacja domowa

Edukacja domowa to realizacja obowiązku szkolnego w zaciszu własnego domu lub każdej innej lokalizacji dogodnej dla Ciebie.

Szkoła ma być przyjemnością

Zaletą edukacji domowej jest przede wszystkim elastyczność.

Edukacja domowa daje możliwość skoncentrowania się na rozwoju własnych pasji, zainteresowań. Pozwala na rozwój zdolności i wybór własnego kierunku edukacji.

Mimo, że uczysz się w domu, samodzielnie, to codziennie kontaktujesz się ze swoimi kolegami z KLASA24. Uczniowie są członkami społeczności szkolnej, wspierają się wzajemnie, oraz spotykają online. Uczniowie mają możliwość pielęgnowania relacji, które są dla nich istotne, nie podlegając przymusowi, jak w przypadku tradycyjnej szkoły.

Mogą być aktywnymi członkami różnorodnych grup, łączących utalentowanych sportowców, tancerzy, początkujących aktorów czy muzyków. W naszej szkole jest miejsce dla śpiochów, osób, które mają problemy z dojazdem do szkoły jak również wszystkich, którym dostęp do szkoły z powodów zdrowotnych lub społecznych stwarza trudność.

Edukacja domowa z Klasą24 to nowe możliwości!

Nasi uczniowie mają zapewnione kompleksowe wsparcie wykwalifikowanej kadry pedagogów i nauczycieli, którzy w ramach konsultacji odpowiedzą na każde pytanie, pomogą w rozwiązaniu zadania, czy zgłębieniu różnych zagadnień problematycznych.

Dostępność

Zapomnij o lokalizacji! Dzięki edukacji online możesz uczyć się z dowolnego miejsca na ziemi. Wybieraj widoki, które inspirują i ucz się bez ograniczeń geograficznych!

Elastyczność

W jaki sposób uczysz się najlepiej? Odpowiedź jest prosta: kiedy chcesz! Nauka online daje swobodę planowania zajęć według Twojego harmonogramu. Czy to poranek, czy wieczór - wybór należy do Ciebie!

Jakość

Edukacją młodzieży zajmujemy się od wielu lat i doskonale znamy potrzeby i możliwości uczniów. Wspieramy młodzież nieustanie na wszystkich etapach edukacji i kształtujemy młode umysły w sposób odpowiadający potrzebom współczesnego świata.

Oszczędność

Zapomnij o kosztach. W Klasie 24 nie płacisz za dojazdy do szkoły. Większość materiałów edukacyjnych masz w Internecie.

POZNAJ NAS LEPIEJ

Klasa24 - poznaj nas lepiej!

Decyzja o edukacji domowej często jest motywowana przez różnorodne czynniki, które mogą się różnić w zależności od osobistych przekonań, sytuacji życiowej i doświadczeń rodzin. Oto kilka najczęstszych przyczyn, które przekonują rodziców do wyboru edukacji domowej:

1. Indywidualne podejście do nauki: W edukacji domowej można dostosować tempo i styl nauczania do indywidualnych potrzeb, zdolności oraz zainteresowań dziecka. To umożliwia bardziej skuteczne uczenie się.

2. Niepokoje dotyczące środowiska szkolnego: Niektórzy rodzice mogą być zaniepokojeni poziomem nauczania, przemocą w szkole, narkotykami, przemocą psychiczną, czy też presją grupy rówieśniczej, jakiej dziecko może doświadczać w tradycyjnym systemie szkolnym.

3. Specjalne potrzeby edukacyjne: Dzieci z różnorodnymi potrzebami edukacyjnymi, takimi jak trudności w uczeniu się lub wyjątkowe zdolności, często odnoszą korzyści z bardziej spersonalizowanego podejścia, jakie oferuje edukacja domowa.

4. Elastyczność logistyczna: Rodziny, które podróżują, mają nieregularne godziny pracy, lub te, które pragną zintegrować edukację z codziennym życiem rodzinnym, często znajdują w edukacji domowej lepsze rozwiązanie dla swoich potrzeb.

5. Wartości i przekonania: Niektórzy rodzice decydują się na edukację domową, aby móc bardziej wpływać na wartości moralne, religijne czy etyczne, które są przekazywane ich dzieciom.

6. Doświadczenia negatywne w szkole: Osobiste negatywne doświadczenia dziecka, takie jak mobbing czy konflikty z nauczycielami, mogą skłonić rodziców do wyboru edukacji domowej jako alternatywy.

7. Chęć większego zaangażowania w edukację dzieci: Niektórzy rodzice chcą mieć większy wpływ i bezpośredni udział w edukacyjnym rozwoju swojego dziecka, co jest możliwe w edukacji domowej.

Każda rodzina podejmuje decyzję o edukacji domowej z różnych powodów, często łącząc wiele z powyższych czynników. Ważne jest, aby każda decyzja była dobrze przemyślana i oparta na najlepszym interesie dziecka.

klasa24_akademia_poznaj_nas_2

ROZWIEWAMY WĄTPLIWOŚCI

Najczęściej zadawane pytania

Edukacji domowa w naszej szkole wspiera młodzież :

  • z problemami zdrowotnymi
  • z utrudnionym dojazdem, czy problemami w transporcie
  • nastawioną na rozwój własnych talentów i pasji
  • doceniającą swoją wolność i indywidualność

Uwaga! W rekrutacji do liceum ważnym warunkiem jest wiek.
Do edukacji domowej można dołączyć wyłącznie przed dniem 18. urodzin.

Do naszej szkoły możesz zapisać się w dowolnym momencie. W przeciwieństwie do szkół stacjonarnych, nie obowiązuje Cię harmonogramu naboru.

Dokumentacja rekrutacyjna obejmuje:

  • podanie o potrzebie kształcenia domowego,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • wynik egzaminu ósmoklasisty
  • formularz rekrutacyjny.

Oczywiście, edukacja domowa m.in. wspiera uczniów z niepełnosprawnościami, często uniemożliwiającymi naukę w tradycyjnej szkole.

Warunkiem zapisania do szkoły jest wpłata wpisowego w wysokości 300 zł i opłata semestralna.

Matura jest egzaminem zewnętrznym, co oznacza, że musi zostać przeprowadzona zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w formie stacjonarnej.

masz pytania?

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, skontaktuj się z nami już dziś ! Z przyjemnością przeprowadzimy Cię przez proces przejścia na tryb nauczania domowego krok po kroku.

tel.  662 518 606

Skip to content