Akademia Zdrowia jest ośrodkiem egzaminacyjnym szkoleń komputerowych z certyfikacją European Digital Certificate.

Współczesne zmiany cywilizacyjne, które coraz intensywniej łączą nasze codzienne życie ze światem wirtualnym, wymuszają na nas nabycie odpowiednich kompetencji z zakresu technologii cyfrowych. Kompetencje cyfrowe, zgodnie z zaleceniem Komisji Unii Europejskiej, należą obecnie do grupy ośmiu kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie.

Kompetencje cyfrowe można zdefiniować jako pewne, krytyczne i odpowiedzialne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów uczenia się, pracy oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Odnoszą się one do świadomego, kompetentnego, ale również kreatywnego korzystania z całego spektrum technologii cyfrowych, na które składają się:

  1. Umiejętność korzystania z informacji i z danych,
  2. Komunikacja i współpraca,
  3. Tworzenie treści cyfrowych,
  4. Bezpieczeństwo,
  5. Rozwiązywanie problemów.

Powyższe obszary tworzą tzw. Ramę Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, znaną również jako DigComp 2.0. Identyfikuje ona 21 kompetencji ramowych istotnych dla każdego obszaru, których opanowanie pozwala w pełnym stopniu uczestniczyć w specyficznych warunkach życia społecznego, definiowanego obecnie w bardzo dużym stopniu przez nowe technologie cyfrowe.

Certyfikat Digital Europe

European Digital Certificate to egzamin dla osób dorosłych i młodzieży, który weryfikuje kompetencje cyfrowe uczestnika. Jest egzaminem zgodnym z Europejską Ramą Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli DIGCOMP w wersji 1.0 oraz 2.0, które zawierają 21 kompetencji ramowych, zgrupowanych w pięciu obszarach:

  • Umiejętność korzystania z informacji i z danych
  • Komunikacja i współpraca
  • Tworzenie treści cyfrowych
  • Bezpieczeństwo
  • Rozwiązywanie problemów

Struktura egzaminu:

 

Pełny egzamin European Digital Certificate składa się z pięciu modułów, które odpowiadają poszczególnym ramom kompetencji cyfrowych.

W ramach pojedynczego egzaminu zostaje zweryfikowany co najmniej jeden obszar kompetencji na jednym z trzech poziomów zaawansowania.

Każdy moduł egzaminacyjny składa się z 25 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Czas przeznaczony na każdy moduł to 25 minut. Egzamin European Digital Certificate sprawdza wszystkie 21 kompetencji ramowych.

Przebieg egzaminu:

 
System egzaminacyjny  European Digital Certificate ma formę platformy internetowej dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej.
 
Po zarejestrowaniu uczestnik zostanie automatycznie zalogowany na platformie egzaminacyjnej European Digital Certificate. Przystępując do egzaminu, uczestnik wprowadza numer egzaminatora oraz indywidualny numer sesji egzaminacyjnej, które przekazuje mu egzaminator.
 
Wynik egzaminu uczestnik może sprawdzić po zakończeniu sesji i zatwierdzeniu jej wyników przez Digital Europe. Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności z zakresu ICT jest wystawiany przez Fundację Digital Europe.
 
Skip to content