Wsparcie Osób Bezrobotnych

Wsparcie Osób Bezrobotnych. Osoby bezrobotne mogą skorzystać z różnych form wsparcia w ramach środków publicznych Urzędów Pracy przeznaczonych na łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Bezrobotny oraz poszukujący pracy może ubiegać się o skierowanie na wskazane przez niego szkolenie. Koszt szkolenia nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z naszymi oddziałami:

  • Bydgoszcz – Ewa – 730 570 700 lub 662 518 606 / Aleksandra – 698 592 791
  • Kielce – Agnieszka – 662 536 086 / Marta –  698 742 885
  • Łódź – Monika – 698 592 960 / Małgorzata – 662 486 675
  • Rzeszów – Monika – 698 592 960
  • Warszawa – Monika – 698 592 960
Skip to content