I.POLITYKA COOKIES

§ 1

Akademia Zdrowia sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi (90-205), przy ul. Kilińskiego 21,

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000400443

NIP: 7252053979 REGON: 101313577 zwana dalej Spółką, świadcząca usługi edukacyjne w ramach szkół młodzieżowych wprowadza na stronie www.akademia-zdrowia.pl politykę plików cookies zwaną dalej „Polityką”

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę można kontaktować się:

– korespondencyjnie na adres siedziby Spółki,

– na adres e-mail  lodz@akademia-zdrowia.pl

– telefonicznie 42 630 27 59

– z Inspektorem Ochrony Danych na adres email iod@akademia-zdrowia.pl

§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową https://akademia-zdrowia.pl/ oraz jej podstrony, zwaną dalej „Serwisem”.

§ 3

 1. Użytkownik w celu skontaktowania się ze Spółką musi wypełnić odpowiedni formularz, znajdujący się na stronie Serwisu.

Wymagane jest w tym miejscu podanie określonych danych osobowych.

 1. Podanie tych danych w formularzu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia informacji i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie.

 2. Użytkownik może również skontaktować się ze Spółką wykorzystując w tym celu podane w Serwisie dane kontaktowe np. adres e-mail, czy nr telefonu. Komunikacja tymi kanałami wymagać będzie podania danych osobowych typu: imię i nazwisko adres e-mail lub nr telefonu.

 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza lub poda
  w trakcie kontaktu ze Spółką, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

1.Pliki cookies

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona Serwisu zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

1.1Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:

 • do świadczenia usług,

 • do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics),

 • do dostosowywania zawartości witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • do utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • do prezentacji reklam lub remarketingu, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania użytkownika ewentualnie jego miejsce zamieszkania – tak zwany indywidualny przekaz marketingowy.

 • do realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu użytkownikowi oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania użytkowników.

 • do powiązania ze sobą wielu urządzeń należących do tego samego końcowego użytkownika na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów opisanych powyżej.

1.2 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

1.3 Korzystamy z technologii DoubleClick, która wyświetla bannery na różnych stronach internetowych, zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających te strony, w celu dokładniejszego dopasowania wyświetlanych reklam do profilu użytkownika. Pliki te mają pomóc w świadczeniu usług docierania do konkretnych kategorii odbiorców na rzecz wydawców i reklamodawców. DoubleClick korzysta z plików cookie, by pokazywać trafniejsze reklamy. Niektóre typowe zastosowania to wyświetlanie reklam zgodnie z zainteresowaniami użytkownika, poprawa raportów o skuteczności kampanii oraz pomijanie reklam, które użytkownik już widział. Pliki cookie DoubleClick nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Czasami taki plik zawiera dodatkowy identyfikator podobny do identyfikatora pliku cookie. Wskazuje on kampanię reklamową, której odbiorcą był użytkownik. DoubleClick nie zapisuje jednak w pliku cookie żadnych informacji umożliwiających identyfikację. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Należy w takiej sytuacji odwiedzić stronę aboutads.info.

1.4 Użytkownik witryny może samodzielnie wyłączyć pliki cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej, ponieważ istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:


1.5 Blokowanie plików cookies w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych – Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. W związku z powyższym należy zapoznać się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta danego urządzenia mobilnego.
1.6 Informujemy, że brak akceptacji niektórych plików cookies może uniemożliwić poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie.

1.7 Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.

Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych
i korzystaniem z Internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Informacja RODO

II. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej w skrócie RODO informujemy, iż:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Kilińskiego 21.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@akademia-zdrowia.pl

3. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

a) udzielenia odpowiedzi na zadane przez formularz kontaktowy, telefon, czy adres email pytanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

b)rekrutacji do szkoły młodzieżowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

c) rekrutacji na kursy, szkolenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

d) zapisu na newsletter, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. W działaniach marketingowych Administrator danych przetwarza Państwa dane w oparciu o Państwa zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a  RODO
Administrator na podstawie udzielonej przez Państwa zgody ma prawo do wysyłania na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa
w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana.
W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne

5. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być następujące podmioty bądź ich kategorie:
a) dostawcy usług teleinformatycznych jak również firmy kurierskie,
b) dostawcy usług doradczych np. prawnych, księgowych, audytorskich, reklamowych lub instytucji mających wspomagać administratora w dochodzeniach swoich roszczeń np. firmy windykacyjne
c) organy władzy państwowej oraz samorządowej w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,
f) inni odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa.

6. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany bez ingerencji człowieka, w tym również w formie profilowania.

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa – w szczególności:
a) dane osobowe przekazane przez formularz kontaktowy do czasu udzielenia odpowiedzi,

b) dane przekazane w procesie rekrutacji, do czasu jej zakończenia,

c) dane przekazane w czasie zapisu na newsletter, do czasu wypisania się (cofnięcia zgody)


d) dane dla potrzeb rachunkowych i podatkowych będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
e) dane niezbędne do dochodzenia przez administratora swoich roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.


f) Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej cofnięcia.

9. Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) uzupełnienia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia ich przetwarzania,
e) usunięcia danych – przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec danych przechowywanych na podstawie przepisów prawa,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

10. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych.

12. Podanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (chyba, że obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa), jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi edukacyjnej

.

Skip to content